Your browser is not Javascript enable or you have turn it off. We recommend you to activate for better security reason
Správa nemovitostí

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
- vedení účetnictví spojeného s provozem a správou SVJ
- evidence vlastníků a uživatelů bytových jednotek
- tvorba přdpisů úhrad za služby a FO
- úhrada předpisů přes službu SIPO
- objektivizace výše příspěvků do fondu oprav a jeho použití
- roční vyúčtování nákladů za služby dle platných předpisů
- zpracování a podání daňového přiznání
- vedení pasportu domu
- daňové účetnictví
- sledování zálohových plateb, upomínání a vymáhání částek od neplatičů
- vyplňování statistických hlášení a ostatních formulářů dle požadavku třtích osob


TVORBA VNITROORGANIZAČNÍCH PŘEDPISŮ
- stanovy SVJ
- domovní řád


DALŠÍ SLUŽBY
- sledování a zajišťování periodických revizí, prohlídek a odborných zkoušek
- ostatní služby zajišťujeme na základě individuálních požadavků SVJ
Powered by CuteNews